Nuostatos ir sąlygos

 1. Atsiliepimai.lt tinklapis yra viešo naudojimo - turinį bei nuomones apie įvairius produktus ir paslaugas gali skelbti visi. Atsiliepimai.lt atsiriboja nuo išreikštų nuomonių ir turinio.
 2. Naudodamiesi ir skaitydami Atsiliepimai.lt tinklapį jūs patvirtinate, jog sutinkate su mūsų naudojimosi taisyklėmis.
 3. Bet kokie ginčai kylantys dėl ar su Atsiliepimai.lt tinklapiu, sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymais numatytą tvarką. Naudodamiesi Atsiliepimai.lt jūs sutinkate laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų.
 4. Visa tinklapyje publikuojama informacija yra tik rekomendacinio tipo. Tai reiškia, jog informacija gali būti ne visiškai tiksli, pasenusi arba nepakankama. Informacija pateikiama Atsiliepimai.lt tinklapyje neturėtų būti naudojama kaip argumentas priimant sprendimus.
 5. Atsižvelgiant į LR įstatymus, Atsiliepimai.lt (tame tarpe ir visi su šiuo tinklapiu susiję žmonės) neprisiima asmeninės atsakomybės tiek, kiek tai leidžia įstatymai, prieš tinklapio lankytojus ir bet ką, kas turi kontaktą su tinklapiu, tame tarpe:
  * bet kokiais veiksmais ar nesklandumais bandant pasiekti, parsisiųsti, įkelti ar kitaip panaudoti bet kokią informaciją esančią tinklapyje ar kituose interneto tinklapiuose;
  * dėl tinklapio veikimo sutrikimų, įskaitant ir tuose atvejus, kai tinklapis yra nepasiekiamas dėl Atsiliepimai.lt aptarnaujančio personalo kaltės;
  * dėl uždelsto tinklapio pasiekiamumo, įskaitant ir tuose atvejus, kai sutrikimai kyla dėl Atsiliepimai.lt aptarnaujančio personalo kaltės.
 6. Naudodamiesi tinklapiu prisiimate asmeninę atsakomybę už visus nuostolius, žalą, finansinius praradimus ir kitas pasekmes kurios kyla tiesiogiai iš santykio su Atsiliepimai.lt tinklapiu ar jame pateikiamo turinio.
 7. Atsiliepimai.lt pasilieka sau teisę bet kuriuo metu be perspėjimo pašalinti ar perkelti bet kokį tinklapyje esantį turinį, taip pat taisyti iškilusias klaidas ir vykdyti kitokio tipo pakeitimus.
 8. Reklamuojamas Atsiliepimai.lt tinklapis atsiriboja nuo jame skelbiamų produktų, paslaugų ar matomų prekinių ženklų ir jų nerekomenduoja, neatsako už jų kokybę ir neskatina įsigijimo taip pat kaip trečiųjų šalių atstovai reklamuodami savo produktus patalpintus Atsiliepimai.lt tiesiogiai nereklamuoja ir nereprezentuoja Atsiliepimai.lt tinklapio.
 9. Atsiliepimai.lt neprisiima jokios atsakomybės už produktų ar paslaugų publikuojamų Atsiliepimai.lt tinklapyje kokybę. Atsiliepimai.lt lankytojai privalo patys rūpintis įsigijamų produktų kokybe ir kontaktuoti tiesiogiai su pardavėjais.
 10. Atsiliepimai.lt neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias nuorodas talpinamas puslapyje ar informaciją kuri pateikiama patalpintų nuorodų adresu. Nuorodos jungiančios Atsiliepimai.lt tinklapį su kitais tinklapiais neturėtų būti traktuojamos kaip bendradarbiavimo simbolis. Vartotojai patys prisiima atsakomybę už lankymąsi tinklapiuose, kurių nuorodos talpinamos Atsiliepimai.lt tinklapyje.
 11. Atsiliepimai.lt neužtikrina, jog duomenys patalpinti Atsiliepimai.lt tinklapyje ar duomenys, kuriuos galima pasiekti per Atsiliepimai.lt tinklapį, yra neužkrėsti kompiuteriniais virusais. Vartotojai patys prisiima atsakomybę už savo kompiuterio saugumą ir bet kokius nuostolius ar žalą kurią gali sukelti kompiuterinės infekcijos įgytos per Atsiliepimai.lt tinklapį.
 12. Jei manote, jog turinys skelbiamas Atsiliepimai.lt tinklapyje pažeidžia jūsų teises, prašome susisiekti su Atsiliepimai.lt administracija.